Regulamin serwisu

Regulamin serwisu2020-08-13T15:10:27+02:00

Regulamin Serwisu z Polityką Prywatności i Polityką Cookies

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Studio Poligraficzne Diamond Iwona Giedzińska ul. Wróbla 20B 02-736 Warszawa zwanego dalej DIAMOND, usług drogą elektroniczną w serwisie www.studio-diamond.pl.

Podstawy Prawne niniejszego regulaminu:

Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);

Ustawa Śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);

Rodo: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2

§ 1 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do DIAMOND, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą DIAMOND wyrażoną na piśmie.
 2. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.drukujzsensem.pl, informujemy, iż stosujemy tzw. cookies – to jest informacje zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie serwery mogą odczytać przy połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tak zwane “ciasteczka”) stanowią dane – w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tego serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, pisele serwisów społecznościowych i google maps.
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; google analitycs
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować pewne utrudnienia podczas korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu internetowego. Wyłączenie opcji zapisywania cookies na urządzeniu końcowym nie spowoduje natomiast całkowitego braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie internetowym.
 8. Pliki cookies mogą być zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 10. Informujemy, iż nasza firma dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z naszego serwisu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. `Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego, Strony Internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez DIAMOND, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 12. DIAMOND oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 2 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych o Właścicielu i jego produktach. Nie stanowią one oferty w myśl przepisów Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), jak również nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
 3. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 4. Niniejsza Strona zawiera łącza do innych stron internetowych, które zamieszczone zostały wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Informuje się Użytkowników, iż witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać podczas ich przeglądania. Właściciel Strony wskazuje, iż nie ponosi on odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

§ 3 Usługi nieodpłatne serwisu

 1. DIAMOND świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) umożliwienie dostępu do treści zamieszczonych w Serwisie
  b) Kontakt –  Użytkownik ma możliwość wysłania do Właściciela  przez zakładkę kontakt zapytania do właściciela podając swoje dane niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi, przy czym obowiązkowe są: adres e-mail, nazwisko lub pseudonim oraz treść zapytania. DIAMOD kontaktuje się z klientami drogą mailową w celu omówienia złożonego drogą elektroniczną zapytania. Odpowiedź na zadane pytanie Klient otrzymuje niezwłocznie, podany adres poczty elektronicznej.
  c) Zamów – kliknięcie przycisku przenosi Klienta do podstrony Złóż zamówienie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na dowolny produkt Administratora. Administrator zastrzega, że przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone drogą mailową, po uzgodnieniu z Klientem jego szczegółów i ceny.
  d) Zapisz mnie – umożliwia przesyłanie za zgodą Klienta (przez zaznaczenie okienka zgody) przesyłanie na podany adres mailowy informacji handlowych o usługach DIAMOND. Klient otrzymuje potwierdzenie zapisania się do bazy newsletter na podany adres mailowy. Klikając zmień swój profil, Klient zostaje przeniesiony na stronę internetową, gdzie może wypisać się z Bazy lub wysyłając maila na adres kontakt@drukujzsensem.pl
  e) dodaj opinię – umożliwia zamieszczenie w serwisie Google opinii na temat usług, serwisu, Administratora. Aby skorzystać z usługi dodaj opinię, klient winien posiadać aktywne konto Google.
  f) czat – służy do kontaktu przez Facebook, aby skorzystać z usługi czat, klient winien posiadać aktywne konto Facebook.
 2. Usługi wskazane ust. 3 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Z usług serwisu mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia.
 4. Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie wejścia na stronę Serwisu. Umowa rozwiązuje się w momencie jego opuszczenia.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela nie będzie wykorzystywać kopii bądź części niniejszej Strony lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony czy uzyskanie przysługujących mu praw dostępu.
 7. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania z serwisu zgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem oraz niniejszym Regulaminem

§ 4 Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Serwisie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych DIAMOND dobrowolnie w ramach Serwisu jest:
  Studio Poligraficzne Diamond Iwona Giedzińska ul. Wróbla 20B 02-736 Warszawa
 2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:
  kontakt@drukujzsensem.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5 lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni (wysyłanie Newsletter) do czasu jej wycofania,
  b) odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5,
  c) w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody,
  d) tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres utrzymywania informacji przez cookies.
 4. Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarcie umowy.
 5. Dane osobowe przekazujemy podmiotom obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu, które przetwarzają je w naszym imieniu.
 6. Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO). Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:
  a) sprostowanie danych,
  b) usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym,
  c) ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych,
  d) dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię,
  e) przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO),
  f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, ze nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. DIAMOND zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z jest zawiadomić o tym fakcie DIAMOND.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2018r